Practica 2: + Taules

Continuarem practicant amb la creació de taules. Plorant

1.- Crear una Base de Dades y posar-li el nom  MEDIS BASICS.

2.- Crear l’estructura de totes les Taules , que es mostren a l’exercici.

3.- Definir la clau ó clau  principal de cada una de les Taules.

4.- Introduir les dades que corresponen a  cada una de les Taules.Per la creació de les Taules tens  la següent informació: 

TAULA : DEPARTAMENT 

Nom Camp

Tipo Camp Tamany
Id Departament Text 2
Departament Text 15

 Dades que corresponen a les taules: 

Id Departament

Departament
01 Magatzem
02 Econòmic
03 Comptabilitat
04 Informàtica
05 Estadística
06 Planificació
07 Quadres
08 Finances
09 Direcció
10 Vicedirecció
11 Personal

TAULA : SITUACIÓ 

Nom Camp

Tipo Camp Tamany
Id Situació Numero (entero largo)
Situació Text 15

 Dades que corresponen a les taules: 

 

Id Situació

Situació
1 Baixa
2 Préstec
3 En magatzem
4 Oci
5 Explotació

        

TAULA : TIPUS GRUP 

Nom Camp

Tipo Camp Tamany
Id TipusGrup Text 1
Tipus Grup Text 15
Tases Despreciació Numero Simple

 Hem d’establir la propietat de format en % pel camp Tasses

Depreciació.Dades que corresponen a les taules: 

 

Id Tipus Grup

Tipus Grup Tasses Depreciació
1 Mobles 10.00%
2 Equips 15.00%
3 Transport 20.00%
4 Edificis 25.00%

 Un cop acabada aquesta practica continuem amb la pràctica 3.

 

 

[@more@]

Comentaris tancats a Practica 2: + Taules

Practica 3:Les propietats de les taules

 

Les propietats dels camps d'una taula

Un cop que hem creat una taula qualsevol, podem observar que hi ha unes característiques modificables. Són les anomenades propietats de cada camp d'una taula. Això es troba a la pantalla de disseny de la taula, a la part inferior: seleccionem un camp qualsevol, a sota apareixen les propietats del camp que acabem de seleccionar.

En la següent imatge es pot observar que les propietats varien segons quin tipus de camp estigui seleccionat, en l'exemple es veu: un camp Text, un de Numèric, un Memo (o comentari) i un Fecha. Observeu-los en el següent gif animat:

Propietats segons els tipus de camps

Segons el tipus de camp de que es tracti, tindran unes o altres propietats. Així, un camp del tipus text té aquestes propietats:

Camp tipus text:

 

Camp tipus numèric:

Camp tipus Si/No

 

Camp tipus comentari (Memo)

Són poques o moltes, però entre elles sempre hi ha variacions.

Ara es tracta d'estudiar les més importants d'elles.

Explicació de les més importants

Tamaño del campo. En les tipus text . Per tant, si hi ha camps que només n'han de tenir 5 millor adaptar-ho. En les de tipus numèric la cosa és més complexa

Nom propietat
Tipus de camp
Descripció
 • Tamaño del campo
text
Un 50 indica que hi caben 50 caràcter
numèric
És més complex, es tracta de saber que el mínim és el Byte i el màxim el Doble, normalment amb l'Entero Largo en tindrem suficient per posar-hi nombres grans.
 • Formato
text
Indica si és majúscula, minúscula, etc
numèric
Indica si anirà amb punt de milers, o nombre de decimals, etc.
 • Màscara d'entrada
text i numèric
És un ajut per introduir les dades de forma més còmoda.
 • Valor predeterminat
varis
Afegeix un valor per defecte que sempre podrem canviar. Estalvia feina a l'hora d'introduir les dades.
 • Regla de validació
varis
Per evitar escriure dades incorrectes, ens avisarà amb un missatge que nosaltres escrivim.
 • Text de validació
varis
És el missatge d'error que ens donarà a l'anterior regla.
 • Requerido
varis
Si és obligatori posar-hi dades o no.
 • Indexado
varis
S'explica en la part 3 d'aquest curs. És ordenar la informació en el camp d'una forma o altra.

Modificació d'algunes propietats en la nostra Base de Dades.

A continuació s'exposen una sèrie de passos a seguir o exercicis:

 1. Obre la teva Base de Dades fent un clic aquí: practica1.mdb
 2. Obre la taula Llibres en mode disseny
 3. Selecciona el camp Codi Llibre
 4. Introdueix el tamany del camp a 5 caràcters
 5. En la propietat format escriu el signe > (tot es converteix en majúscules) i passa a Hoja de Datos
 6. En la propietat màscara d'entrada del camp títol escriu: >L<?????????????????????????? (això farà que la primera lletra sigui majúscula i la resta minúscula automàticament)
 7. El camp editorial, transforma'l en majúscules tot
 8. En el camp Any de publicació, posa 2000 en valor predeterminado
 9. En el mateix camp posa a la propietat Regla de validació aquesta condició: >1950 Y <Fecha() (vol dir que la data correcta ha de ser més enllà del 1950 fins a l'any actual)
 10. Ara en el mateix, posa com a Text de Validació això: Posa un any posterior del 1950
 11. Prova de modificar les dades de l'any de publicació i observa què passa si poses aquests dos anys: 1949 i després 1951
 12. Posa al camp editorial la propietat requerido= Sí (el sí duu accent)
 • Podeu fer més proves voluntàriament dins de les propietats.

[@more@]

Comentaris tancats a Practica 3:Les propietats de les taules

PRESENTACIÓ

Aquesta és la primera classe d'internet que està totalment dirigida. El funcionament és senzill, però cal que tingueu ben presents unes quantes consignes bàsiques:

– el treball és individual.Cridaner

– cal realitzar cadascuna de les tasques que us detallo a continuació en l'ordre en què apareixen.Indecís

– cal que us creeu una carpeta a l'ordinador amb el vostre nom.

– un cop acabada la tasca, m'heu d'ensenyar el resultat.

– Guardeu aquest document a la carpeta que us haureu creat.

Estic convençut que, tot i que hi hagi certes condicions i normes, aquestes classes que passem a l'aula d'informàtica us agradaran molt.Clucar l'ull

[@more@]

Comentaris tancats a PRESENTACIÓ

Practica 1: Taules

En aquesta primera activitat es desenvolupa el proces de creació de les taules. Clucar l'ull

Conceptes previs: camp i registre

Per entendre millor aquest concepte indispensable caldria mirar la següent imatge:

Tal com es pot veure cada fila és un registre i cada columna és un camp:

Així en aquest cas tenim dos camps: CODI_PROVÍNCIA i NOM_PROVÍNCIA i quatre registres que són cadascuna de les quatre províncies de Catalunya.

En una Base de dades de Llibres:

 • Totes les dades d'un llibre concret (que ocuparien tota una fila) seria un registre, i
 • Els temes del llibre, els títols, les editorials, els autors (que ocuparien cadascun d'ells per separat una columna) serien un camp cadascun.

Tipus de camps

Ara que ja sabem que és un camp i un registre, anem a mirar la següent animació que ens explica quin són els diferents tipus de camps que hi ha, els quals aniran en funció del tipus de dades que volem que continguin aquests camps:

 1. text
 2. memo (camps tipus comentari llarg)
 3. numèrics
 4. moneda
 5. Fecha/Hora
 6. imatges (Objeto OLE)
 7. Autonumèric (va augmentant un cada cop que fem registre nou -és un comptador-)
 8. Hipervíncle (enllaços internet)
 9. lògics (Sí/No), etc.

Aquesta imatge mostra tots els tipus de camps existents:

Creació d'una taula: el mode disseny

Mode Disseny: Permet canviar l'estructura de la taula, afegir o eliminar camps, etc.

Mode Taula (Hoja de Datos): Serveix per entrar les dades després d'haver-la creada.

Ara es tracta que vosaltres creeu una base de dades amb el nom: practica1.mdb.

A dins d'aquesta base de dades crearem una taula amb el nom: Autors.

La taula haura de tenir la següent forma (amb els següents camps):

Un cop feta la taula, mitjançant el botó de la barra d'eines superior de la finestra, passarem a veure la taula en mode Taula de dades, que de moment no conté cap informació i que es veu representada en la imatge de sota.

Introducció de dades en una taula

Ara que ja sabem com es fa, i com que no és gens difícil, crearem les taules següents representades en aquestes imatges. Per tant, des del mode Disseny primer crearem les taules, i després anirem al mode Hoja de datos i introduirem aquestes mateixes dades representades en les imatges de sota:

Tal com ja suposo deveu saber, el que se us demana és crear dues taules més, amb els noms de: Llibres i Editorials. Els noms surten en la part superior de cada imatge.

Heu d'introduir aquestes dades en cadascuna de les tres taules, i fixar-s'hi bé, doncs si no es fa igual, hi haurà coses que no funcionaran en posteriors exercicis.

Si no ho teniu clar, aquí teniu el mode disseny de les dues darreres taules per no cometre cap mena d'errada:

Un cop completat el procés, si observem la finestra de la Base de Dades, tindrà un aspecte similar a la següent imatge, amb les tres taules creades:

Això ja comença a semblar una Base de Dades: té vàries taules que tracten aspectes diferents i complementaris alhora. Entre totes tres formen un tot, una estructura: la Base de dades d'una biblioteca.

I fins aquí la pràctica 1, ara ja podem passar a la pràctica 2.Llengua fora

 

[@more@]

Comentaris tancats a Practica 1: Taules

Practica 3: Les Propietats dels camps d’una taula

Les propietats dels camps d'una taula

Un cop que hem creat una taula qualsevol, podem observar que hi ha unes característiques modificables. Són les anomenades propietats de cada camp d'una taula. Això es troba a la pantalla de disseny de la taula, a la part inferior: seleccionem un camp qualsevol, a sota apareixen les propietats del camp que acabem de seleccionar.

En la següent imatge es pot observar que les propietats varien segons quin tipus de camp estigui seleccionat, en l'exemple es veu: un camp Text, un de Numèric, un Memo (o comentari) i un Fecha. Observeu-los en el següent gif animat:

Propietats segons els tipus de camps

Segons el tipus de camp de que es tracti, tindran unes o altres propietats. Així, un camp del tipus text té aquestes propietats:

Camp tipus text:

 

Camp tipus numèric:

Camp tipus Si/No

 

Camp tipus comentari (Memo)

Són poques o moltes, però entre elles sempre hi ha variacions.

Ara es tracta d'estudiar les més importants d'elles.

Explicació de les més importants

Tamaño del campo. En les tipus text . Per tant, si hi ha camps que només n'han de tenir 5 millor adaptar-ho. En les de tipus numèric la cosa és més complexa

Nom propietat
Tipus de camp
Descripció
 • Tamaño del campo
text
Un 50 indica que hi caben 50 caràcter
numèric
És més complex, es tracta de saber que el mínim és el Byte i el màxim el Doble, normalment amb l'Entero Largo en tindrem suficient per posar-hi nombres grans.
 • Formato
text
Indica si és majúscula, minúscula, etc
numèric
Indica si anirà amb punt de milers, o nombre de decimals, etc.
 • Màscara d'entrada
text i numèric
És un ajut per introduir les dades de forma més còmoda.
 • Valor predeterminat
varis
Afegeix un valor per defecte que sempre podrem canviar. Estalvia feina a l'hora d'introduir les dades.
 • Regla de validació
varis
Per evitar escriure dades incorrectes, ens avisarà amb un missatge que nosaltres escrivim.
 • Text de validació
varis
És el missatge d'error que ens donarà a l'anterior regla.
 • Requerido
varis
Si és obligatori posar-hi dades o no.
 • Indexado
varis
S'explica en la part 3 d'aquest curs. És ordenar la informació en el camp d'una forma o altra.

Modificació d'algunes propietats en la nostra Base de Dades.

A continuació s'exposen una sèrie de passos a seguir o exercicis:

 1. Obre la teva Base de Dades fent un clic aquí: practica1.mdb
 2. Obre la taula Llibres en mode disseny
 3. Selecciona el camp Codi Llibre
 4. Introdueix el tamany del camp a 5 caràcters
 5. En la propietat format escriu el signe > (tot es converteix en majúscules) i passa a Hoja de Datos
 6. En la propietat màscara d'entrada del camp títol escriu: >L<?????????????????????????? (això farà que la primera lletra sigui majúscula i la resta minúscula automàticament)
 7. El camp editorial, transforma'l en majúscules tot
 8. En el camp Any de publicació, posa 2000 en valor predeterminado
 9. En el mateix camp posa a la propietat Regla de validació aquesta condició: >1950 Y <Fecha() (vol dir que la data correcta ha de ser més enllà del 1950 fins a l'any actual)
 10. Ara en el mateix, posa com a Text de Validació això: Posa un any posterior del 1950
 11. Prova de modificar les dades de l'any de publicació i observa què passa si poses aquests dos anys: 1949 i després 1951
 12. Posa al camp editorial la propietat requerido= Sí (el sí duu accent)
 • Podeu fer més proves voluntàriament dins de les propietats.

[@more@]

Comentaris tancats a Practica 3: Les Propietats dels camps d’una taula

Activitat 1: LA FUNCIÓ SUMA

Passos a seguir per tal de fer l'exercici:

1. Crear una fulla d'excel nova, amb el nom de Fòrmula 1.

2. Obrir l'arxiu:(heu de clicar sobre el nom de f1 i se us obrirà un arxiu de Word).

f1.doc

3. Introduiu les dades de la fulla, a la fulla nova que heu creat. Són els corredors de Fòrmula 1 de l'any passat, amb totes les carreres de l'any passat i els punts que va fer cada pilot en cada carrera.

4. Contesteu a les preguntes:

– Quants punts ha aconseguit cada pilot en total?

– quin pilot ha aconseguit més punts al final del campionat?

– Quin pilot ha quedat primer?

– Quin pilot ha quedat segon? Quants punts va fer?

– Quin pilot ha quedat tercer? Quants punts ha fet?

– Quants punts es dónen en total a cada cursa?

 Feu un gràfic de barres, amb els noms dels pilots de Fòrmula 1 i els punts aconseguits durant el passat campionat del món. Quan acabeu pinteu el gràfic perquè quedi ben presentat.

Quan acabeu d'aquest exercici, podeu passar a l'exercici 2.Clucar l'ull

 

 

[@more@]

Comentaris tancats a Activitat 1: LA FUNCIÓ SUMA

Activitat 2: LA FUNCIÓ SUMA

Si heu finalitzat correctament l'activitat 1, podeu passar a fer l'activitat 2.

Per fer-la heu de:

1. Creeu una fulla nova d'Excel amb el nom Ventes.

2.Clicar sobre l'arxiu Ventes que teniu a sota. (Se us obrirà una fulla de Word amb les dades de les ventes de Consoles PS1, PS2 o PS3, durant els anys 2001-2007.

ventes.doc

2. Introduiu les dades en la fulla nova que heu creat.

3. Contesteu a les preguntes:

– Quantes PlayStation ha venut el fabricant cada any?

– Quantes Playstation ha venut en total tots els anys?

– Quin és el trimestre en què ha venut més PlayStations?Quantes PlayStation s'han venut aquest trimestre?

Un cop contestades totes les preguntes i quan jo ho hagi revisat, podeu passar a l'activitat nº3.Rient

 

[@more@]

Comentaris tancats a Activitat 2: LA FUNCIÓ SUMA

Activitat 3: LA FUNCIÓ SUMA

Si heu finalitzat correctament l'activitat 2, podeu passar a fer l'activitat 3.Llengua fora

Per fer-la heu de:

1. Creeu una fulla nova d'Excel amb el nom Diners.

2.Clicar sobre l'arxiu diners que teniu a sota. (Se us obrirà una fulla de Word amb les dades dels diners que han aconseguit uns alumnes de 2n d'ESO pel vaitge de final de curs)

diners.doc

2. Introduiu les dades en la fulla nova que heu creat.

3. Contesteu a les preguntes:

– Quants diners ha aconseguit cada grup?

– Quants diners han aconseguit el total dels quatre grups amb cada una de les activitats?

 

Un cop contestades totes les preguntes podeu pintar les taules dels colors que volgueu per tal que tinguin una presentació adeqüada.

 

[@more@]

Comentaris tancats a Activitat 3: LA FUNCIÓ SUMA

Funció suma

Piloto  Bahrain  Malaysia  Australia  San Marino  Europe  Spain  Monaco  Britain  Canada  United States  France  Germany  Hungary  Turkey  Italy  China  Japan  Brazil Total
Jacques Villeneuve 2 3   1     1                      
Jarno Trulli                3 5   2     2   3    
Kimi Räikkönen    8 4 5 4   6 6   4 6     8   4 4  
Mark Webber  3     3                       1      
Michael Schumacher  8 3   10 10 8 4 8 8 10 10 10 1 6 10 10   5  
Ralf Schumacher  1 6               5   3 2     2    
Robert Kubica                                     
Christian Klien 1                     1              
David Coulthard    1       6   1 2     4            
Felipe Massa  4   5 6 5 1 4 4 8 6 8 2 10     8 10  
Fernando Alonso  10 8 10 8 8 10 10 10 10 4 8 4   8   8 10 8  
Giancarlo Fisichella  10 4 1 3 6 3 5 5 6 3 3   3 5 6 6 3  
Jenson Button  5 6   2   3        

Comentaris tancats a Funció suma

ACTIVITAT 1: LA FUNCIÓ SUMA

angel

Piloto

 Bahrain  Malaysia  Australia  San Marino  Europe  Spain  Monaco  Britain  Canada  United States  France  Germany  Hungary  Turkey  Italy  China  Japan  Brazil Total
Jacques Villeneuve 2 3   1     1                      
Jarno Trulli                3 5   2     2   3    
Kimi Räikkönen    8 4 5 4   6 6   4 6     8   4 4  
Mark Webber  3     3                       1      
Michael Schumacher  8 3   10 10 8 4 8 8 10 10 10 1 6 10 10   5  
Ralf Schumacher  1 6               5   3 2     2    
Robert Kubica                 

Comentaris tancats a ACTIVITAT 1: LA FUNCIÓ SUMA
css.php