Consultes (III)

Activitat 1 :

Paràmetres

Amb la introducció dels paràmetres a les consultes ACCESS et dona la possibilitat de que puguis crear consultes més flexibles. Per exemple: al mòdul anterior "Consultes II" vas crear una consulta que et mostrava les comarques de Barcelona, si volies que mostrés les comarques d'una altra província havies de crear una altra consulta. Amb els paràmetres podràs crear una consulta que abans de mostrar-te el resultat et demani el codi de la província de la que vols saber les comarques.

Anem a fer aquesta consulta:

Per això obre la base de dades "Catalunya". Crea una consulta nova amb el mateix disseny que la consulta "Comarques de Barcelona".

Modifica el disseny perquè quedi d'aquesta manera:

Com pots veure hem substituït el criteri BCN per [indica el codi de la província]. Quan executis la consulta ACCESS se n'adonarà que el criteri del camp CODI_PROVÍNCIA està entre claudàtors i aleshores el que farà serà mostrar una finestra amb aquest missatge esperant que introdueixis un valor. Aquest valor serà el que farà de criteri de selecció.

Aquest valor serà el que farà de criteri de selecció. Introdueix el valor GIR i fes clic a Aceptar.

El resultat que obtindràs serà:

Si modifiques el disseny d'aquesta manera…

…a l'executar la consulta ACCESS et demanarà que introdueixis el valor als dos paràmetres que hi han: el codi de la província i l'extensió.

Guarda la consulta amb el nom "Comarques d'una província i majors a una extensió"

Camps calculats

Els camps calculats et donen la possibilitat de a partir de la informació dels camps ja creats poder obtenir una altra informació.

Per exemple si volguéssim veure un llistat amb la previsió de població que tindran les comarques de Barcelona al 2010 faríem el següent:

Suposem que la població creixerà proporcionalment a totes les comarques en un 10%.

Crea una consulta nova amb la taula Comarques i afegeix el camp CODI_PROVÍNCIA i NOM_COMARCA.

Escriu el criteri al camp CODI_PROVÍNCIA i desactiva Mostrar.

El camp calculat és un camp que tu generes on el nom (etiqueta que sortirà al resultat de la consulta) va al davant, en aquest cas: Previsió 2010, i el contingut del camp es troba a partir de fer un càlcul numèric sobre el valor d'un altre camp, en aquest cas el camp: HABITANTS.

Crea una finestra de disseny de consulta com aquest seguint les passes explicades:

Executa la consulta i veuràs el resultat:

 

Guarda la consulta amb el nom: "Previsió dels habitants de Barcelona per al 2010".

Consultes amb criteris múltiples

Al mòdul de Consultes II es va explicar com es creen criteris de selecció i i o segons si escrivies els criteris a la mateixa fila o en diferents. Ara veuràs com pots escriure sobre un mateix camp diferents criteris units pels operadors lògics Y i O.

La següent consulta mostra les comarques que tenen una indústria Tèxtil o Química i que tenen un nombre d'habitants entre 50.000 i 250.000.

Exexuta la consulta i obtindràs:

Torna al disseny de la consulta.

Modifica l'estructura del disseny d'aquesta manera:

Executa la consulta i veuràs en aquest cas: Les comarques de Barcelona que tenen més de 100.000 habitants i amb una industria tèxtil o química, o les comarques de Girona que tenen més de 50.000 habitants que tenen una industria tèxtil o química.

Guarda la consulta amb el nom: "Comarques de BCN i GIR tèxtil o química".

Operadors "como, entre" i els comodins

Continuem avançant en la complexitat i afinament de les consultes. Una eina molt interesant és la possibilitat de fer servir operadors lògics especials (como, entre) acompanyats de comodins (*, ?).

Operadors lògics:

Como: És un operador que et permet indicar al criteri de la consulta la forma que ha de tenir el valor del camp perquè acompleixi la condició i sigui seleccionat a la consulta.

Per exemple, volem fer una consulta que ens mostri el nom i els habitants de les comarques de Catalunya que comencen per la lletra A.

Fixa't com està feta la consulta:

El criteri Como "A*" indica a ACCESS que volem seleccionar els registres de la taula Comarques que tinguin un valor al camp NOM_COMARCA que comenci per la lletra A. L'asterisc indica que els valors que van després de la A ens són indiferents.

Si executem la consulta obtenim:

Guarda la consulta amb el nom "Comarques A".

Ara et mostrarem altres alternatives de combinacions amb el Como i comodins com a criteri del camp NOM_COMARCA, i quin seria el resultat de la consulta.

Modifica la consulta que acabes de fer amb cadascuna de les combinacions i executa-les per tal que puguis comprovar el que et diem.

Como "*A"
comarques que tinguin el nom acabat per A
Como "*A*"
comarques que tinguin alguna A al seu nom
Como "?A*"
comarques que tinguin una A en la segona lletra del seu nom
Como "A???"
comarques que tinguin un nom de quatre lletres i comenci per A

Com hauràs pogut comprovar mentre que el * substitueix a un conjunt de caràcters, el ? únicament substitueix una posició.

Entre: És un operador que et permet indicar al criteri de la consulta un interval de valors entre els que vols que es trobi el valor del camp sobre el que es posa el criteri.

Amb el següent exemple de consulta segur que et quedarà molt clar.

Crea un consulta amb el següent disseny:

Aquesta consulta quan l'executis et permetrà veure les comarques que tenen una extensió compresa entre els 500 i 1000 km2. La sintaxi d'aquest operador és molt senzilla.

Guarda la consulta amb el nom "Extensió Entre".

Modifica el seu disseny de la següent manera:

Com pots comprovar el que hem fet ha estat posar dos paràmetres per indicar l'interval enlloc de valors concrets . Per tant quan executis la consulta abans de posar-te el resultat et preguntarà un valor per cadascún d'ells. Executa-la:

Escriu el valor 100

Escriu el valor 500

Acepta i veuràs el resultat

Guarda la consulta amb els canvis fets. Has vist que aquest tipus de consulta és molt interesant i et donarà solució a moltes consultes futures.

Quan facis servir aquest operador amb un camp de tipus Texto com per exemple el següent disseny…

…el que ACCESS entén amb aquesta estructura és que vols seleccionar els registres que tinguin un NOM_COMARCA comprés alfabéticament entre els valors A y C. Per tant quan executis la consulta obtindràs:

Guarda la consulta amb el nom "Entre la A i la C".

[@more@]

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.