Consultes (II)

Operadors relacionals

Els operadors relacionals són uns símbols que ens permetran ampliar les possibilitats de la definició dels criteris de selecció. Els operadors relacionals són:

Aquests operadors s'escriuen a la casella del criteri, al davant del valor que escriguis, com es mostra a la següent imatge:

Per realitzar aquesta activitat treballarem amb una base de dades ja creada que trobaràs a

catalunya2.mdb

Aquesta base de dades com pots comprovar es compon de dues taules: Províncies i Comarques.

Per conèixer millor la base de dades, observa l'estructura de camps de cadascuna d'elles i la relació que hi ha entre les dues. Podràs veure com la informació que hi ha a la taula Províncies és únicament el codi de la província i el nom de la mateixa mentre que a la taula Comarques els valors que trobes són multitud de camps amb informació relativa a les 40 comarques que componen Catalunya.

Comencem amb la creació d'una consulta que ens mostri el nom, l'extensió i els habitants de les comarques de Barcelona:

Crea una nova consulta, agregant per a la seva creació la taula "Comarques".

Selecciona els camps

El criteri que has d'escriure perquè la consulta mostri les comarques de Barcelona és BCN al criteri del camp CODI_PROVÍNCIA. No escriuràs Barcelona perquè la informació dintre d'aquest camp és BCN, GIR, LLE i TAR.

Fes un clic en el quadre de la fila Mostrar del camp CODI_PROVÍNCIA perquè no es mostri el valor BCN a totes les comarques.

Executa la consulta:

Guarda la consulta amb el nom "Comarques de Barcelona".

 

Crea una consulta nova agregant la taula Comarques.

Selecciona els camps Nom_Comarca, Extensió i Habitants.

Ara escriurem el següent criteri en el camp Habitants fent servir un operador relacional: >100000.

Executa la consulta i obtindràs:

Guarda la consulta amb el nom "Comarques amb més de 100000 habitants".

Torna a entrar al disseny de la consulta anterior.

Ara el que volem fer es afegir al resultat de la consulta el nom de la província a la que pertany cada comarca. Aquest nom es troba a la taula Província, perquè a la taula comarques únicament trobem el codi (BCN, GIR, LLE i TAR).

Per afegir una altra taula al disseny de la consulta faràs un clic sobre la icona que trobaràs a la barra de eines de la finestra del disseny de la consulta.

Trobaràs la següent finestra:

Fes un clic sobre la taula Províncies i després un clic sobre Agregar. Per acabar un clic sobre Cerrar. La finestra del disseny de la consulta quedarà:

Per posar ara el camp NOM_PROVÍNCIA al davant del NOM_COMARCA arrossega el camp NOM_PROVÍNCIA des de la taula PROVÍNCIES fins a posar-te a sobre del camp NOM_COMARCA a la fila Campo, aleshores deixa anar el ratolí i trobaràs el següent:

Com que les dues taules ja estaven relacionades, el vincle que es va establir apareix unint a les dues taules.

Executa la consulta i veuràs el resultat:

Tanca la consulta guardant el canvis.

Explicació del concepte i / o

Quan crees una consulta tens la possibilitat d'establir criteris de selecció sobre més d'un camp. I la forma en com ho fas determinarà totalment el resultat de la consulta.

Si els criteris de selecció els estableixes sobre una mateixa fila: la fila de Criterios o qualsevol altra fila inferior a aquesta, aleshores estaràs definint un criteri en que vols que se seleccionin els registres que acompleixin els dos criteris. Criteri i

Si els criteris de selecció els estableixes en diferents files: un a la fila Criterios i un altre a la fila o, aleshores estaràs definint un criteri en que vols que se seleccionin els registres que acompleixin un dels dos criteris o els dos. Criteri o

Per deixar clar aquests concepte farem servir la següent pràctica:

Crearem una consulta però en aquest cas treballant amb valors numèrics i amb operadors relacionals. La consulta que ens mostrarà el nom, extensió i habitants de les comarques que tinguin més de 100.000 habitants.

Crea aquest disseny per una consulta nova:

Com pots veure s'han posat dos criteris de selecció a la mateixa fila: això vol dir que el que volem que es mostri són les comarques que tinguin una extensió menor de 500 km2 i amb un nombre d'habitants major a 100.000.

Si executem, obtenim:

Torna al disseny de la consulta i modifica els criteris d'aquesta manera:

Com pots veure, en aquest cas els criteris no estan a la mateixa fila, això implica que el que es mostrarà serà: les comarques que tinguin una extensió menor a 500 km2 o les que tinguin un nombre d'habitants major a 100.000.

Si executes la consulta trobaràs:

Com pots veure surten moltes més comarques que abans.

Guarda la consulta amb el nom: "Comarques amb menys de 500 km2 o amb més de 100000 habitants".

Crearem una altra consulta que tingui aquest disseny:

Si l'executes obtindràs les comarques que no són de Barcelona i que tenen més de 100.000 habitants.

Si modifiques el disseny d'aquesta manera…

…quan executis la consulta podràs veure que el resultat mostra les comarques de Tarragona que tinguin més de 100.000 habitants o les comarques de Lleida amb qualsevol nombre d'habitants.

Torna a deixar la consulta com estava abans i guarda-la amb el nom: "Comarques no de Barcelona que tenen més de 100000 habitants".

Ara faràs una consulta que et mostrarà el nom de les comarques que tenen litoral i el nom de les províncies a les que pertanyen.

Abans de començar tingues present que com aquesta consulta treballa amb dues taules quan arribis a la finestra de selecció de taules hauràs d'afegir les dues i després tancar la finestra.

Per fer això crea aquesta estructura del disseny d'una consulta nova:

El camp LITORAL? és un camp Lògic i per tant els valors que admet són Sí o No.

Hem decidit no mostrar el valor del camp LITORAL?, perquè com que el seu valor sempre seria Sí el resultat de la consulta quedaria molt repetitiu.

Executa la consulta i obtindràs:

Guarda la consulta amb el nom "Comarques amb litoral"

 

[@more@]

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.